We stellen ons team graag aan u voor. Binnenkort plaatsen wij hier onze nieuwe teamfoto daaronder de (pas)foto's van de medewerkers. Ook leest u welke functies de teamleden hebben.

 

 

1e rij  

 

2erij:    
3e rij:     
4e rij:            
5e rij:                 
Niet op de Foto:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasfoto's, namen en taken 
 

 
Alette van Goor 
 
 

Annemiek Vervoorn 

 

Astrid Vaanhold
(IB'er/Plv. directeur)

Cornelieke Schiphorst (IB'er)

 

Debby Horst

 

CHantal Molenveld (1A)

 

Dirk Gortemaker
(conciërge)

 

Els Raidt (1B)

 

 Sabine Woltman

 

Esther Bootsveld

Evelien Schaap (1A)

 

 

 

Gerda Misana 

 

Gerdien Lammers

 

Ilse Steenwelle

 

Janet Nauta 

 

Johan de Jonge
(oud leerkracht/vrijwilliger)

 

Julinde Jansen

 

 

Laurien Alberts

 

 

 

Lyzette van Dijk

 

Maarten Poortinga

 

Marga van den Pol
(IB'er)

 

 Marieke Eefthing (1C)

 

Marijke de Bruin 

 

 

 

 

 

Paulien Kol 

Peter Ooost 
(vakleerkracht bewegingsonderwijs)

 

 

Susan Yilmaz

Sylvia Kolk
(Plusklas/RT'er/IT'er)

U

Urmila Gokoelsing
(Onderwijs assistent)

Wijke Vaatstra

Wilma Koopman

Helma ter Huurne (1A)

 


  • Een plezierige, rustige, geborgen sfeer: veilig! 
  • Een open Christelijke school waar respect voor elkaar uitgangspunt is
Lees meer...

De kinderen zitten, met leeftijdsgenoten, in jaargroepen. We starten in het schooljaar 2018 - 2019 met 19 groepen, van alle jaargroepen zijn er twee, uitzondering hierop zijn de groepen 1, 2 en 3, Hiervan zijn er elk drie. Op onze school zitten in een jaargroep gemiddeld 25 kinderen.

 

 

 

Lees meer...

Onze school werkt volgens de BAS systematiek en maakt veel gebruik van het gedachtegoed van meervoudige intelligentie (MI).                  

Daarnaast werken we voor ieder vakgebied met een methode:

Lees meer...

 

De ouders/verzorgers van kinderen van onze school geven de school een 8 als rapportcijfer.

77% van de ouders geeft een (zeer) hoge ouderbetrokkenheid aan. Mooie cijfers, waarvoor we

dankbaar zijn en waarop we trots zijn. 

De drie sterkste punten

Lees meer...
Twitter