Klik hier om het jaarverslag van de ouderraad te lezen!

Ons doel

De ouderraad bevordert de relatie tussen school en ouders en denkt mee over het reilen en zeilen in de school. Hierdoor draagt de ouderraad bij aan het optimaal functioneren van de school. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van onze school kunnen lid worden van de ouderraad.
Lees meer...
Op onze school gaan alle groepen elke dag van 8.30-14.00 naar school.
Vanaf 8.20 is er inloop en mogen de kinderen naar binnen.
Tussen de middag eten en drinken de kinderen samen met de groepsleerkracht.

Alle ouders/verzorgers van leerlingen betalen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50 per kind per jaar.

Lees meer...

Tegenover onze school bevindt zich de hoofdlocatie van Kinderopvang de  Kijkdoos.

Onze school maakt deel uit van Integraal Kind Centum Roombeek (IKC Roombeek). Hierbinnen werken we samen met:

Lees meer...

Bij ons op school controleren hoofdluisouders op gezette tijden alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. De controlemomenten staan in de nieuwsbrief en op de schoolkalender. 

Lees meer...

De ouderraad organiseert jaarlijks een ouderavond. Tijdens deze avond komen thema's aan de orde die te maken hebben met opvoeding en onderwijs.

Lees meer...

Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegrust om een baan te vinden. 

Lees meer...
Twitter