Ieder mens heeft verschillende leerstijlen. De een leert graag alleen, de ander graag samen. De een heeft een sterk ruimtelijk inzicht, de ander is juist verbaal (talig) heel sterk. Volgens Gardner zijn er 8 intelligenties in de mens.

Lees meer...

Er zijn leerlingen die op meerdere vakgebieden een voorsprong hebben. Bij die leerlingen gaan we door middel van een onderzoek kijken of hij/zij eventueel geschikt is voor de plusgroep of plusklas.

Lees meer...

Wanneer de voorsprong op de rest van de groep zo groot wordt dat compacten en verrijken alleen niet meer voldoende is, dan worden de leerlingen doorgetoetst op rekenen of taal/lezen.

Lees meer...

In alle groepen wordt lesstof voor leerlingen die een vak goed beheersen, gecompact. Compacten houdt in dat er minder opdrachten van rekenen of taal/lezen gemaakt hoeven te worden.

Lees meer...

Niet iedereen leert op dezelfde manier en niet iedereen leert even gemakkelijk. Het kan ook zijn dat een leerling goed is in rekenen, maar bij taal extra hulp nodig heeft om het te begrijpen.

Lees meer...
Twitter