Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?

Naast de Ouderraad heeft de Anna van Burenschool een medezeggenschapsraad (meestal afgekort tot MR).

 

Omdat de MR namens u, de ouders en verzorgers, beslissingen neemt en adviseert over het beleid van de school, vertellen we u graag wat over ons werk. Ook roepen we u op om dingen die wat u betreft binnen school besproken zouden moeten worden aan ons door te geven.

De MR vergadert een aantal keren per jaar en in deze vergaderingen worden zaken besproken die van belang zijn voor alle kinderen (en ouders) van de school, zoals:

  • Zijn we nog content met de huidige schooltijden?
  • Hoe staat het met het pestprotocol?
  • Hoe staat het met de veiligheid in en rondom school?
  • Zijn de vakanties handig gepland?
  • Hoe verloopt de invoering van het Integraal Kindcentrum Roombeek (IKC)?

De MR geeft adviezen en verleent instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en het formatieplaatje.

Elke keer als we hebben vergaderd, zullen we dit kort toelichten in de nieuwsbrief.
Uiteraard zijn de notulen en jaarverslagen voor iedereen inzichtelijk. We horen het graag indien u dit wenst.

Ook zijn wij vertegenwoordigd in de de zogenaamde Gemeenschappelijke MR (GMR) van de Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO). Matthijn de Rooij en Armand Dohmen zitten als ouder in de GMR. Maarten Poortinga en Titia van der Sommen zitten als docent in de GMR. In de GMR worden de zaken besproken die alle scholen van de VCO aangaan.

Wie vormen de MR? 

De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De ouders zitten in de MR namens u,
de leerkrachten namens het team.

De ouder-leden van de MR zijn:
Thelma Stobbelaar (voorzitter), Claudia Landewé (secretaris) en Tamara Gilberts

Van de leerkrachten zitten in de MR: 
Evelien Schaap,  Cornelieke Schiphorst en Wijke Vaatstra

 

Op de foto van links naar rechts:  Evelien Schaap, Thelma Stobbelaar, Claudia Landewé, Tamara Gilberts, Cornelieke Schiphorst en Wijke Vaatstra.

Wat de MR kan doen voor u - en u voor de MR?

Zoals gezegd werken de ouders in de MR namens u als ouder/verzorger. Om dit goed te kunnen doen, vragen we u zaken die wat u betreft binnen school besproken zouden moeten aan ons door te geven. Uiteraard kan dit op het schoolplein. Is dit onhandig of onmogelijk, kunt u ons mailen via: mr@annavanburenvco.nl

Wist u dat u als ouder agendapunten mag aanleveren voor onze vergaderingen? Dit wordt besproken door de MR en indien nodig wordt u hierbij ook uitgenodigd om toelichting te geven op uw agendapunt.

Wij horen graag van u!

Twitter