School en hoofdluis

Bij ons op school controleren hoofdluisouders op gezette tijden alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. De controlemomenten staan in de nieuwsbrief en op de schoolkalender. 

Zo handelen wij als er hoofdluis in de klas is: 

De ouders worden zo snel mogelijk geïnformeerd door de leerkracht. Mochten de ouders direct het kind op willen halen om te behandelen, dan kan dit. Normaal gesproken behandelen de ouders het kind dezelfde dag ‘s middags.

 • Het kind mag weer op school komen als het behandeld is.
 • We adviseren ouders het volgende:
  • Er moet gekozen worden voor het behandelen met een hoofdluismiddel. De voorkeur gaat hierbij uit naar een middel met dimeticon, bijvoorbeeld XTLuis. Tegen de middelen melathion (Prioderm) en permetrine (Loxazol) ontstaat resistentie en die worden daarom afgeraden.
  • Het haar hierna twee weken lang, dagelijks, goed uit/doorkammen met een netenkam.
  • Op de website van school staat een folder met informatie over hoe te handelen bij hoofdluis.
  • Controleer alle gezinsleden regelmatig.
 • Het kind mag na behandeling gewoon op school komen. De leerkracht vraagt na bij de ouders wat ze gedaan hebben, en of ze ook broertjes en zusjes gecontroleerd hebben.
 • Alle kinderen in de klas krijgen een briefje mee van de leerkracht. Hierop staat dat er hoofdluis gevonden is in de groep. Er wordt aan ouders gevraagd om thuis een periode goed te controleren.
 • De leerkracht informeert via avb.luizenouders@gmail.com de hoofdluiscoördinatoren
 • Als er meerdere meldingen van hoofdluis zijn in één klas, dan regelen de hoofdluiscoördinatoren dat de hele groep gecontroleerd wordt.
 • Als er één melding is, dan wordt het desbetreffende kind 2 weken later gecontroleerd. De hoofdluiscoördinatoren zorgen hiervoor.
 • Bij meerdere meldingen wordt na 2 weken de hele klas opnieuw gecontroleerd.
 • Indien er bij de hercontrole toch nog neten of lezen worden geconstateerd worden de ouders hiervan door de leerkracht op de hoogte gesteld. Weer twee weken later zal er weer een hercontrole zijn. Indien de toestand dan nog niet verbeterd is, zal de GGD voor het desbetreffende gezin worden ingeschakeld. De GGD neemt contact op met het betreffende gezin.
 • Meer algemene informatie in deze folder: Hoofdluis en dan?
Twitter