Schooltijden
Op onze school gaan alle groepen elke dag van 8.30-14.00 naar school.
Vanaf 8.20 is er inloop en mogen de kinderen naar binnen.
Tussen de middag eten en drinken de kinderen samen met de groepsleerkracht.
Twitter