Compacten en verrijken

In alle groepen wordt lesstof voor leerlingen die een vak goed beheersen, gecompact. Compacten houdt in dat er minder opdrachten van rekenen of taal/lezen gemaakt hoeven te worden.

De leerlingen beheersen immers de stof al goed. De tijd die ze daarmee 'winnen' wordt gebruikt voor verrijken. Verrijken houdt in dat er moeilijker (verdiepende) of andere lesstof wordt aangeboden.

De leerlingen hebben een zogenaamd routeboekje voor het vak waarin ze goed zijn (hier rekenen). Dit is een leerkrachtgebonden les. Dit houdt in dat er vaak nieuwe lesstof wordt aangeboden. De leerlingen kunnen zien dat ze met hoofdrekenen en met procenten mee moeten doen met de groep. Ze krijgen dus instructie. De opdrachten 2, 3 en 6 moeten ze vervolgens zefstandig maken (de rest van de groep heeft dan nog wel instructie) en de opdrachten 4 en 5 mogen ze overslaan.
 
Zijn ze klaar met hun werk, dan is er vervolgwerk gepland. Dit kan de computer zijn, een breinbrekersspel, een extra werkblad, etc.
Twitter