Een excellente school
 • Een plezierige, rustige, geborgen sfeer: veilig! 
 • Een open Christelijke school waar respect voor elkaar uitgangspunt is
 • Kinderen, ouders en teamleden met plezier naar school 
 • Zorg, aandacht en goede resultaten voor ieder kind
 • Leren in een prettige sfeer
 • Veel verschillende activiteiten
 • Heel begaafd, of hoogbegaafd,... voor deze kinderen hebben wij een plusklas
 • Extra ondersteuning waar het nodig is
 • Lesgeven op verschillende niveaus in elke klas (B.A.S.-school)
 • Ontwikkeling van talenten door meervoudige intelligentie
 • Goed contact met ouders
 • Elke dag voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang
 • Leren houdt niet op om 15.00 - na schooltijd is er
Twitter