Een jaargroep hoger werken

Wanneer de voorsprong op de rest van de groep zo groot wordt dat compacten en verrijken alleen niet meer voldoende is, dan worden de leerlingen doorgetoetst op rekenen of taal/lezen.


De CITO toetsen van het komend schooljaar worden dan versneld afgenomen. Bijvoorbeeld een leerling in februari in groep 4 scoort wederom een A+ score op rekenen. Dan mag hij /zij ook de eindtoets van groep 4 en de middentoets van groep 5 gaan maken. Zijn hier de scores ook een A of B dan is er spake van een voorsprong van een jaar of meer. De leerling mag dan een jaargroep hoger gaan rekenen. Voor de zorgvuldigheid nemen we ook de bloktoetsen van het jaar dat overgeslagen wordt nog af, dit om eventuele hiaten op te sporen en op te lossen.

Twitter