Gebruikte leermethoden

Onze school werkt volgens de BAS systematiek en maakt veel gebruik van het gedachtegoed van meervoudige intelligentie (MI).                  

Daarnaast werken we voor ieder vakgebied met een methode:

Twitter