Meervoudige intelligentie

Ieder mens heeft verschillende leerstijlen. De een leert graag alleen, de ander graag samen. De een heeft een sterk ruimtelijk inzicht, de ander is juist verbaal (talig) heel sterk. Volgens Gardner zijn er 8 intelligenties in de mens.

De 8 intelligenties van Gardner zijn:
  • lichamelijk / kinestetisch; bewegen en doen
  • logisch / mathematisch: beredeneren en doen
  • intra-persoonlijk: iets alleen doen
  • inter-persoonlijk: iets samen doen
  • muzikaal / ritmisch: regelmaat ontdekken en doen
  • verbaal / linguistisch: denken en doen
  • visueel / ruimtelijk: kijken en doen
  • naturalistisch: verzamelen en doen

 

Op school besteden we aandacht aan alle intelligenties door bij een thema / onderwerp bij elke intelligentie 2 opdrachtkaarten te maken. De leerlingen kiezen dan een opdracht die past bij hun voorkeur, of kiezen juist iets wat misschien niet zo goed bij ze past, maar wat ze wel graag willen leren.
Twitter