Plusklas

Er zijn leerlingen die op meerdere vakgebieden een voorsprong hebben. Bij die leerlingen gaan we door middel van een onderzoek kijken of hij/zij eventueel geschikt is voor de plusgroep of plusklas.

We hebben op school één plusgroep voor groep 2, 3 en 4 en twee plusklassen voor groep 4, 5, 6, 7 en 8. Via een selectieprocedure wordt gekeken of leerlingen geschikt zijn voor de plusgroep/klas.
In de plusgroep en in de plusklassen werken we volgens het systeem van meervoudige intelligentie (MI).
 
In de plusgroep / plusklas wordt aan projecten en thema's gewerkt, waarbij onderwerpen aan bod komen die niet in het reguliere onderwijs aan bod komen. Het is dus een verrijking en verbreding.
 
 
We hebben bijvoorbeeld  een project over hersenen, waarbij we de volgende doelen hebben:
 
  • Wat zijn de 7 belangrijkste onderdelen in de hersenen (gr 4-5-6-7-8) en waar dienen de belangrijkste delen van je hersenen voor? (gr 7-8)
  • Uit welke 2 stukjes bestaan je hersencellen? Hoe zien ze er uit: teken en zet de namen erbij. Hoe werken je hersencellen samen en hoe besturen ze je lichaam? Welke 2 belangrijke soorten besturingssystemen zijn er en wat is het verschil tussen die 2?
  • Wat betekent het, dat je brein maakbaar is? Op welke manieren kun je er aan werken, dat je beter wordt in dingen, waarvan je eerst dacht, dat je ze niet kon? (minstens 4, maar groep 7-8: alle 6!)
De leerlingen krijgen aan het begin van het onderwerp te horen wat ze aan het eind moeten weten.
Hoe ze dat te weten komen is aan hen zelf. Dat kan door de les van de juf, door een gastdocent, door informatie die ze op het internet vinden of door de opdrachten die ze maken. Het is de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf dat ze aan het eind van het project antwoord kunnen geven op de vragen. Elk project wordt afgesloten met een toets, een presentatie en een werkstuk.
 
Door gebruik te maken van het TASC model leren de leerlingen om hun gedachten te ordenen, een planning te maken, gericht te werk te gaan en te benoemen wat ze geleerd hebben.
 
Twitter