Integraal Kind Centrum Roombeek

Onze school maakt deel uit van Integraal Kind Centum Roombeek (IKC Roombeek). Hierbinnen werken we samen met:

Een integraal kindcentrum is een voorziening die:

  • de hele dag open is (tot minimaal 18.00 uur);
  • onderwijs, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling biedt;
  • een doorgaande pedagogische leerlijn realiseert door integratie van onderwijs en opvang;
  • centraal wordt aangestuurd.

Doel is om middels intensievere samenwerking te komen tot een doorgaande, kwalitatief sterke, ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Iedere deelnemende instelling behoudt binnen het IKC zijn eigen identiteit.

De ontwikkeling van het kindcentrum is nieuw voor alle participanten. We hopen tijdens dit schooljaar flinke stappen te kunnen nemen om de doorgaande lijn naar de basisschool te versterken.

Twitter