Ouderbijdrage

Alle ouders/verzorgers van leerlingen betalen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50 per kind per jaar.

Deze wordt ondermeer besteed aan de volgende zaken:

  • aanvullend spel- en ontwikkelingsmateriaal voor de kinderen
  • het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en alle andere feesten en vieringen
  • papier en kopieerkosten van de schoolgids
  • het afscheid van de leerlingen uit groep 8
  • buitenspelmateriaal
  • attenties of kaartjes bij lief en leed

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekening: NL 32 INGB 0000996022 , t.n.v. Stichting vrienden van de Anna van Burenschool, Enschede.
Vermeld bij uw overboeking a.u.b. de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep.


Twitter