Moeite met leren

Niet iedereen leert op dezelfde manier en niet iedereen leert even gemakkelijk. Het kan ook zijn dat een leerling goed is in rekenen, maar bij taal extra hulp nodig heeft om het te begrijpen.

Om hierin te voorzien organiseren we de klas zo dater in de klas extra hulp gegeven wordt door de leerkracht. Dit gebeurt na de klassikale uitleg. We werken op deze manier op 3 leerniveaus in de groep. Kinderen die meer hulp nodig hebben, krijgen meer uitleg of speciale uitleg. Meestal geldt dit niet voor één kind, maar wordt de hulp gegeven aan een groepje kinderen in de klas. Onze school heeft nog een aantal uur beschikbaar voor extra hulp aan kinderen buiten de klas. Deze hulp is beperkt en zetten we in voor de kinderen die het het hardst nodig hebben. U kunt hierbij denken aan kinderen met dyslexie.

Kinderen die moeite hebben met leren en/of hun concentratie, of gedrag worden regelmatig besproken. Onze school heeft 2 zorgcoordinatoren, in het basisonderwijs noem je deze; intern begeleiders. De groepsleerkrachten bespreken de kinderen regelmatig met de intern begeleider. Als er een hulpvraag is waarop we in de school niet gelijk een antwoord hebben dan kunnen we een leerling bespreken in één van de zorgteams met (externe) deskundigen. Als we een leerling op een speciale manier begleiden dan vermelden we dit een een groepsplan en evalueren we na een periode of de doelen gehaald zijn.

Als uw kind extra hulp extra hulp nodig heeft, bespreken we dit natuurlijk eerst met de ouders.

Twitter