Uitkomst ouderbetrokkenheidsonderzoek bekend: een 8!!!

 

De ouders/verzorgers van kinderen van onze school geven de school een 8 als rapportcijfer.

77% van de ouders geeft een (zeer) hoge ouderbetrokkenheid aan. Mooie cijfers, waarvoor we

dankbaar zijn en waarop we trots zijn. 

De drie sterkste punten

van de school op het gebied van ouderbetrokkenheid bevinden zich in de dimensies verbinden en ondersteunen. Ouders vinden ons het sterkst in: gastvrijheid, schoolloopbaan en relatie. Qua imago geven de ouders aan dat we goed bekend staan, gastvrij zijn en kwaliteit leveren.

U kunt het totale rapport hier lezen.

Twitter