We vierden vandaag tweede advent! Meester Johan vertelde het verhaal van Zacherias en Elisabeth. 

De leerlingen van de groepen 8 hebben het bedrag van € 9.787,42 bij elkaar gebracht met de verkoop van Kinderpostzegels. TROTS! 

Ook wij hebben meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt! Vrijdag 10 november hebben we met alle leerlingen en leerkrachten gezond en gezellig ontbeten op school! 

Afgelopen vrijdag (3 november) hebben we officieel afscheid genomen van juf Linda. Juf Linda is met ingang van dit schooljaar als directeur gaan werken op basisschool de Kiem. Na zoveel jaren gewerkt te hebben op de Anna van Buren, hebben we groots afscheid van haar genomen met voorstellingen door alle leerlingen, een receptie en een bijeenkomst voor het hele team. Juf Linda, bedankt!


Twitter